دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

شناسنامه علمی دکتر فرشاد محمدیان


عضو هیأت علمی گروه اقتصاد کشاورزی

1) مشخصات فردي

نام: فرشاد

نام خانوادگی: محمدیان

 

آدرس الکترونيک:

f.mohammadian60@gmail.com

 

صفحه researchgate

صفحه googlescholar

شماره تماس:

 09183327713

 

2) سوابق تحصيلي:

مقطع تحصيلي

رشتـه تحصیلی

دانشگاه محل تحصيل

تاريخ­ شروع

تاريخ پايان

کارشناسی

اقتصاد کشاورزی

زابل

1/7/1379

31/6/1383

كارشناسي ارشد

اقتصاد کشاورزی

فردوسی مشهد

1/7/1383

31/6/1386

دکتری تخصصی

اقتصاد کشاورزی- اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست

تهران

1/7/1390

30/11/1395

عنوان پايان‌نامه کارشناسي ارشد

تعیین الگوی زراعی پایدار با تاکید بر آب مجازی 
(مطالعه موردی دشت فریمان- تربت جام)

عنوان رساله دکتری

بررسی آثار اقتصادی- زیست محیطی حفظ تنوع فعالیت‌های کشاورزی در سطح مزارع استان کرمانشاه

 

آدرس صفحه در سامانه مدیریت امور پژوهشی

 

3) مقالات چاپ شده علمی- پژوهشی

 • بررسی ارتباط بین تنوع فعالیت‌های تولیدی و بهره‌وری کل عوامل در بخش کشاورزی، مجله اقتصاد کشاورزي و توسعه، 1396، 25 (99)، 40-17.
 • تنوع فعالیت، راهبردی در راستای ارتقاء بهره‌وری انرژی در بخش کشاورزی (تحلیلی با رویکردهای علیت تودا – یاماموتو و آزمون کرانه‌ها)، مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 1396، 48 (2)، شماره 4، 556-547.
 • بررسی ارتباط بین مقیاس و تنوع فعالیت‌های تولیدی با بهره‌وری عوامل تولید (مطالعه موردی: دشت ماهیدشت)، مجله اقتصاد کشاورزی، 1395، سال یازدهم، شماره 1، 28-1.
 • تخمین تابع تقاضای آب خانگی شهر همدان ( رهیافت الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی)، فصلنامه منابع آب و توسعه، 1395، سال چهارم، شماره 2 (پیاپی 14)، تابستان 95.
 • سنجش نسبی وضعیت امنیت غذایی ایران در بین کشورهای منطقه منا (رهیافت ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی و آنتروپی)، مجله اقتصاد کشاورزی، 1395، 10(4)، 177-188.
 • تبیین راهبردهای حرکت به سمت سامانة متنوع تولیدی در زیربخش‌های زراعت و باغبانی، فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، (پذیرش چاپ)
 • تبیین شاخص‌های پایداری و بهبود بهره‌وری منابع تولید در الگوی کشت (رهیافت برنامه‌ریزی کسری)، مجله اقتصاد کشاورزی، 1394، 10 (1)، 115-136.
 • تعيين الگوی بهينه کشت در راستای توسعه پايدار کشاورزی (مطالعه موردی: دشت ماهيدشت)، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، 1394، 23 (90)، 191-216.
 • بهينه سازي الگوي کشت با هدف تعادل بخشي منابع آب زيرزميني (مطالعه موردي دشت مشهد- چناران،. مجله آبیاری و زهکشی ایران، 1391، 1 (6)، 55-68.
 • تدوين الگوي زراعي پايدار در دشت فريمان- تربت جام، فصلنامه اقتصاد كشاورزي، 1389، 4 (2)، 1-42.
 • انتخاب الگوي کشت بالقوه محصولات زراعي بر اساس روش فرايند تحليل سلسله مراتبی (AHP) (مطالعه موردي: دشت تربت جام)، مجله دانش كشاورزي و توليد پايدار (دانش كشاورزي)،1388، 1/19 (1)، 169-187.
 • بررسي ردپاي اکولوژيک آب در بخش کشاورزي ايران، نشریه آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی)، 1388، 23 (4)، 1-15.
 • طراحي الگوي زراعي پايدار با تاكيد بر مبادله آب مجازي، مجله آبياري و زهكشي ايران، 1387، 2 (1)، 109-126.
 • کاربرد برنامه ريزي آرماني فازي در تعيين الگوي بهينه کشت محصولات زراعي، فصلنامه اقتصاد کشاورزی، 1386، 1 (2).
 • عوامل موثر بر مشارکت اعضاء در مدیریت تعاونی های روستایی استان مازندران: کاربرد الگوی توبیت، 1384، مجله بانک و کشاورزی.

 

4) مقالات ارائه شده در کنفرانس‌هاي ملی و بین‌المللی

 • بررسی تأثیر بلندمدت و کوتاه‌مدت کسری بودجه دولت بر رشد اقتصادی ایران، سومین همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های کشاورزی و منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، 16 و 17 اردیبهشت 1394.
 • تدوین الگوی بهینه کشت محصولات زراعی در دشت ماهیدشت با استفاده از الگوهای برنامه ریزی ریاضی و تابع مسافت اقلیدسی، نهمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران، کرج، 1393.
 • ارزیابی پایداری کشاورزی در تدوین الگوی زراعی با استفاده از الگوی برنامه ریزی آرمانی فازی (مطالعه موردی دشت ماهیدشت)، اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی، همدان، گروه توسعه پایدار کشاورزی، 1392.
 • بررسی جایگاه کلسا در برنامه‌ریزی الگوی کشت با روش مدل سازی ریاضی (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی)، سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی، تهران، کانون هماهنگی دانش و صنعت دانه های روغنی، 1389.
 • بررسی سیاستهای برنامه راهبردی تحقیقات اقتصادی- اجتماعی حبوبات در ایران، ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران، کرج، انجمن اقتصاد کشاورزی ایران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، 1388.
 • طراحی الگوی زراعی پایدار (مطالعه موردی شهرستان تربت جام)، اولین هم اندیشی الگوی کشت محصولات زراعی و باغی کشور، کرج، 1387
 • انتخاب الگوی کشت بالقوه محصولات زراعی بر اساس روش و فرایند تحلیل سلسله مراتبی(مطالعه موردی دشت فریمان - تربت جام)، نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر، کرمان، دانشگاه شهید باهنر، انجمن مهندسی آبیاری و آب، 1386.
 • کاربرد برنامه ریزی آرمانی فازی در تعیین الگوی بهینه کشت محصولات زراعی، ششمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران، مشهد، انجمن اقتصاد کشاورزی ایران، دانشگاه فردوسی مشهد، 1386.
 • اثر پذیری متقابل قیمت و صادرات جهانی پسته و تاثیر آن بر حجم صادرات پسته ایران، دوازدهمین همایش ملی توسعه صادرات غیر نفتی کشور با محوریت تدوین استراتژی توسعه صادرات، تبریز، 1385.
 • Investigating Greenhouse Gas Emission Relationship with Economic Growth and International Trade in Iran, International Conference on Economics, Accounting, Management and Social Sciences - International Conference on Engineering, Arts Management and Environment, University of Szczecin, International Center of Academic Communication (ICOAC), 2014.
 • The Impact of Financial Development on Environmental Pollution in Iran, International Conference on Economics, Accounting, Management and Social Sciences - International Conference on Engineering, Arts Management and Environment, University of Szczecin, International Center of Academic Communication (ICOAC), 2014.
 • Role of Non- Oil Export in Enhancing Iran,s Economic Capacities, The 10th International Conference of the Society for Global Business & Economic Development (SGBED),Tokyo, 2007.

 

 

 

5) پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی

1- تعیین الگوی بهینه کشت محصولات زراعی با تاکید بر محدودیت منابع آبی با استفاده از روش برنامه‌ریزی آرمانی فازی (مورد: شهرستان فریدن)، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه لرستان، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، 1393، کارشناسی ارشد.

2- بهینه سازی الگوی کشت با تاکید بر شاخص‌های پایداری، مطالعه موردی دهستان چغانرگس کرمانشاه، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه لرستان، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، 1393، کارشناسی ارشد.

3- تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی با تأکید بر بهینه‌سازی الگوی زراعی پایدار (مطالعه موردی دشت ماهیدشت)، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه لرستان، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، 1392، کارشناسی ارشد.

 

6) طرح­های پژوهشي

 • محاسبه ارزش اقتصادی آب و تعیین الگوی زراعی بهینه آب اندوز با تاکید بر شاخص‌های بهره‌وری منابع آبی (مطالعه موردی دشت ماهیدشت و روانسر- سنجابی)، شرکت سهامی آب منطقه ایی کرمانشاه، 1397.
 • بررسي چارچوبهاي اقتصادي مبتني بر آب استان كرمانشاه، شرکت سهامی آب منطقه ایی کرمانشاه، 1396.
 • ارزیابی اثرات اقتصادی- اجتماعی و تعیین الگوی بهینه کشت در منطقه باهو کلات، شرکت سهامی آب منطقه ایی سیستان و بلوچستان، 1391.
 • بهینه سازی تولید در مزرعه آستان قدس رضوی، مزرعه آستان قدس رضوی، 1390.
 • تعیین الگوی بهینه کشت در شهرستان های استان خراسان رضوی، سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی، 1387.
 • بررسی تامین 500 میلیون مترمکعب آب مجازی در دشت های استان خراسان رضوی، شرکت سهامی آب منطقه ایی استان خراسان رضوی، 1386.

 

7) سوابق اجرایی و دستاوردهای علمی

 • عضو انجمن اقتصاد کشاورزی ایران از سال 1391 تاکنون
 • عضو کميته اجرايي ششمين کنفرانس اقتصاد کشاورزي ايران و دريافت لوح تقدير
 • مقاله برتر دوازدهمين همايش ملي توسعه صادرات غيرنفتي کشور و دريافت لوح تقدير
 • مقاله برتر اولين هم انديشي الگوي کشت کشور و دريافت لوح تقدير

 

 

8) مهارتهاي نرمافزاري

تسلط به نرم‌افزارهاي تخصصی اقتصادي و آماری:

 • Deap
 • Lindo
 • Lingo
 • Win QSB
 • Frontier
 • Microfit
 • Shazam
 • Eviews
 • Minitab
 • GAMS

 

9) سوابق تدریس و فعالیت‌های آموزشی

نام­ دانشگاه ­يا مؤسسه­

آموزشي و پژوهشي

عنوان­ دروس تدریس شده

تاريـخ

نشاني دانشگاه یا موسسه

مقطع

شروع

پايان

دانشگاه  لرستان

کاربرد برنامه ریزی در کشاورزی،

مدیریت واحدهای کشاورزی

نیمسال اول

92 -91

پایان نیمسال

خرم آباد، دانشگاه لرستان

کارشناسی ارشد

دانشگاه سید جمال‌الدین اسدآبادی

بازاریابی محصولات کشاورزی، اصول اقتصاد کشاورزی

نیمسال دوم

93 -92

پایان نیمسال

اسد آباد، دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی

کارشناسی

دانشگاه سید جمال‌الدین اسدآبادی

اقتصاد تولید

نیمسال دوم 96-95

تاکنون

اسد آباد، دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی

کارشناسی

موسسه آموزش عالی تاکستان

اقتصاد مدیریت

نیمسال اول

93 -92

پایان نیمسال

تاکستان،موسسه آموزش عالی تاکستان

کارشناسی ارشد

موسسه آموزش عالی غزالی

پول، ارز و بانکداری

نیمسال اول

93 -92

پایان نیمسال

قزوین، موسسه آموزش عالی غزالی

کاردانی و کارشناسی

موسسه آموزش عالی علامه مجلسی

مبانی علم اقتصاد، مالیه عمومی،

سیاست های پولی و مالی

نیمسال اول

91 -90

پایان نیمسال

تاکستان، موسسه آموزش عالی علامه مجلسی

کارشناسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام آبادغرب

مبانی علم اقتصاد، مالیه عمومی

نیمسال دوم 90-89

پایان نیمسال

اسلام آبادغرب، دانشگاه آزاد اسلامی

کارشناسی

دانشگاه پیام نور مرکز کرمانشاه

اقتصاد خرد1، اقتصاد کلان1، اقتصاد کلان2، اقتصاد ایران با تکیه بر روستا

نیمسال اول

89 -88

پایان نیمسال

دانشگاه پیام نور مرکز کرمانشاه

کارشناسی

دانشگاه پیام نور مرکز کرمانشاه

اقتصاد خرد1، اقتصاد کلان1، اقتصاد کلان2، اقتصاد ایران با تکیه بر روستا

نیمسال دوم

89 -88

پایان نیمسال

دانشگاه پیام نور مرکز کرمانشاه

کارشناسی

دانشگاه پیام نور مرکز کرمانشاه

کاربرد کامپیوتر در کشاورزی، اقتصاد کلان1، اقتصاد کلان2، اقتصاد خرد1، اقتصاد سنجی، اقتصاد ایران با تکیه بر روستا، اقتصاد و مدیریت منابع طبیعی، اقتصاد تولید

نیمسال اول

90 -89

پایان نیمسال

دانشگاه پیام نور مرکز کرمانشاه

کارشناسی

دانشگاه پیام نور مرکز کرمانشاه

کاربرد کامپیوتر در کشاورزی، اقتصاد کلان1، اقتصاد کلان2، اقتصاد خرد1، اقتصاد سنجی، اقتصاد ایران با تکیه بر روستا، اقتصاد و مدیریت منابع طبیعی، اقتصاد تولید

نیمسال دوم

90 -89

پایان نیمسال

دانشگاه پیام نور مرکز کرمانشاه

کارشناسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام آبادغرب

مبانی علم اقتصاد،

مالیه عمومی

نیمسال دوم 90-89

پایان نیمسال

اسلام آبادغرب، دانشگاه آزاد اسلامی

کارشناسی

مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد کشاورزی سرپل ذهاب

اقتصاد و بازاریابی گل و گیاهان زینتی،

 اقتصاد و بازاریابی سبزیها

نیمسال اول و دوم 87-86

پایان نیمسال

سرپل ذهاب، مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد کشاورزی

کارشناسی

مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد کشاورزی ماهیدشت

اقتصاد مهندسی، اقتصاد و

بازاریابی کشاورزی

نیمسال اول و دوم 89-88

پایان نیمسال

ماهیدشت، مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد کشاورزی

کارشناسی